Upcyclingowy Zawrót Głowy

ogólnopolski konkurs ekologicznej kreatywności

Jury 2015

juryKrzysztof J. Szmidt – Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim, kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych UŁ. Zajmuje się badaniem problemów wychowania do twórczości, pomocy w rozwoju i psychoedukacji oraz animacji społeczno-kulturalnej.

Pracował jako instruktor kulturalno-oświatowy w domu kultury, instruktor do spraw rekreacji i sportu, wychowawca półinternatu w szkole wiejskiej, nauczyciel teorii i historii muzyki w szkole księgarskiej, doradca i konsultant naukowy w wydawnictwie, redaktor naukowy czasopisma, scenarzysta serialu telewizyjnego, felietonista w piśmie wspinaczkowym i jazzowym, nauczyciel lekcji twórczości w szkole podstawowej, koordynator programów nauczania do klas I-III i szef zespołu testującego, nauczyciel akademicki, trener treningu twórczości w koncernie międzynarodowym, trener w firmie szkoleniowej, aktor w serialu edukacyjnym, kierownik zakładu naukowego i katedry. Autor wielu książek z zakresu pedagogiki i dydaktyki twórczości, m.in. pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Pedagogika twórczości” (GWP, 2013) oraz „Treningu kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych” (Helion, 2013). Pomysłodawca lekcji twórczości jako stałej formy nauczania myślenia i działania twórczego w szkole i autor podręczników „Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości” oraz „Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym”. Opiekun naukowy jedynej w Polsce szkoły ogólnokształcącej dla dzieci uzdolnionych artystycznie – Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem oraz kierownik naukowy projektu „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia” w Płocku i miastach Mazowsza, będącego największym programem nauczania twórczości uczniów w Polsce.

Od wielu lat prowadzi treningi twórczości i twórczego rozwiązywania problemów dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, psychoterapeutów, menedżerów i osób uzależnionych.

Miłośnik gór, muzyki klasycznej, zwłaszcza barokowej, jazzu, zwłaszcza cool, skandynawskiej literatury kryminalnej, siatkówki i wysp greckich.


juryProfesor Mariusz Łukawski – Od lat jest związany z łódzką uczelnią. Z wyróżnieniem ukończył studia w dwóch pracowniach: projektowania plakatu prof. B. Balickiego i fotografii doc. Z. Dłubaka. Początkowo był asystentem w Pracowni Fotografii i Filmu doc. Zbigniewa Dłubaka, a następnie kierownikiem Pracowni Podstaw Projektowania Graficznego oraz Grafiki Wydawniczej. Obecnie prowadzi Pracownię Projektowania Plakatu.

Od 2002 roku był prodziekanem a następnie dziekanem Wydziału Grafiki i Malarstwa. W 2004 roku otrzymał tytuł profesora. Wraz z prof. B.Balickim został organizatorem studiów niestacjonarnych ze specjalizacji projektowanie graficzne. Prowadzi również zajęcia z fotografii i typografii. Tworzy prace w zakresie projektowania graficznego, fotografii, malarstwa, grafiki i rysunku. W tym momencie piastuje stanowisko Prorektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


juryZdzisław Bolanowski – malarz, rzeźbiarz, plastyk, architekt wnętrz – człowiek z artystyczną duszą. Jest absolwentem, wtedy jeszcze, Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych). Na co dzień zajmuje się projektowaniem. Jego bogate doświadczenie artystyczne i warsztatowe wynika z szerokich zainteresowań zawodowych i licznych podróży po świecie (Niemcy, Włochy, Malta, Izrael, Egipt i inne). Autor wielu projektów o charakterze świeckim (domy, mieszkania, ogrody, meble), ale również sakralnym (kościoły, ołtarze drogi krzyżowe). Wolny czas lubi spędzać na malowaniu akwarelą.

Jest zwolennikiem wszystkiego, co ekologiczne. Wraz z żoną Krystyną Bolanowską wybudował niezwykły dom. Własny projekt i istotny wkład w wykonanie luksusowej ziemianki, (bo tak należy nazwać to niezwykłe miejsce) przyniosło mu wiele satysfakcji. Z historią powstania całkowicie ekologicznego domu pod ziemią można zapoznać się czytając informacje na stronie www.bolan.pl. Luksusowa ziemianka Państwa Bolanowskich to nie tylko obiekt mieszkalny, na którego dachu rosną drzewa, to cała filozofia życia w zgodzie z naturą – pomagania jej i korzystania z jej dobrodziejstw.


juryGosia Ull (Małgorzata Świątczak) – Z wykształcenia magister ekonomii (Wydział Zarządzania i Marketingu UŁ) oraz magister sztuki (Wydz. Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi). Absolwentka studiów podyplomowych z aranżacji wnętrz na Łódzkiej ASP. Początkowo pracowała jako projektant mody, później jako kierownik do spraw sprzedaży w firmie zajmującej się gospodarką odpadami.

Od dzieciństwa stara się przerabiać rzeczy stare na nowe. Zabawa z upcyclingiem zaczęła się już w szkole podstawowej, od ubrań, gdyż jako młoda dziewczyna nie mogła zdobyć nic oryginalnego, nic co pasowałoby do jej osobowości, poczucia indywidualności. Przerwą w tych działaniach miała być „sztuka czysta” – studia na wydziale malarstwa.

Już wkrótce okazało się jednak, że trzy rzeźby na pierwszym i drugim roku powstały z odpadów, a na czwartym roku powstał na zajęciach malarstwa cykl „witraży” – także z resztek reklamowych. Po ukończeniu studiów zaczęła pracę w Liceum Plastycznym im .T.Makowskiego w Łodzi jako nauczyciel rysunku i malarstwa. Wprowadziła do zajęć kreatywny sposób myślenia, o tym czym jest obraz i rysunek, i jakie możliwości stwarza nieograniczony dostęp do materiałów jakie mamy w dzisiejszych czasach nadprodukcji.

Po ukończeniu studiów podyplomowych na ASP intensywnie zajęła się tematem upcyclingu zarówno w kierunku wyposażenia wnętrz jak i mody. Ogrom pomysłów nie pozwala jej na wykonanie wszystkiego własnoręcznie – zarażanie innych kreatywnym myśleniem o otaczających nas wokół rzeczach to nowy pomysł i sposób na życie.

Ostatnio powróciła do malarstwa. Wpływ na jej malarstwo mają odnalezione kształty – czasem na śmietniku, gospodarstwie domowym, przyrodzie lub fecebooku. Stąd powstają abstrakcyjne kompozycje z serii „Palimpsesty”. Są to reliefy z wykorzystaniem gotowych elementów „znalezionych” odbitych, nałożonych lub skompilowanych w moich obrazach. Wielowarstwowość, praca z szablonem, elementem naklejonym narzuca mi technikę akrylową.


juryMonika Malinowska Kabała – ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi na kierunku wystawiennictwo, a następnie uzyskła dupom Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale Projektowania Tkaniny w pracowni prof. Krystyny Górskiej. Laureatka nagrody za pracę wystawioną na INTERFASHION.

Obecnie pracuje jako nauczyciel wychowania plastycznego i instruktor zajęć plastycznych w domu kultury. Podczas swoich zajęć zachęca dzieci i młodzież do poszukiwania własnej drogi w posługiwaniu się technikami rysunku, malarstwa i grafiki. Prace wykonane przez uczniów pod jej kierunkiem są wyjątkowe, bardzo indywidualne, a jednocześnie prezentujące stopień opanowania technik plastycznych. Sukcesem jest zawsze pełna sala małych adeptów sztuki podczas prowadzonych przez nią zajęć.


jurySławomir Sulej – absolwent studiów na Wydziale Lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie na wydziale zamiejscowym we Wrocławiu. Był związany m.in. z teatrami w Legnicy, Jeleniej Górze, Częstochowie, Kaliszu. Najdłużej związany ze sceną łódzką – szczególnie z Teatrem Studyjnym przy PWSFTiT im. Schillera (wcześniej Teatr Ziemi Łódzkiej i Teatr im. Juliana Tuwima) i Teatrem Nowym (obecnie).

Do jego najważniejszych ról teatralnych należą Hrabia Henryk w „Nie-boskiej komedii”, Porfiry w „Zbrodni i karze” i Biały Klown w „Przedstawieniu pożegnalnym”. W filmach grywa głównie role charakterystyczne. Znany z obrazów filmowych takich jak: Job, czyli ostatnia szara komórka (2006), Sara (1997), Poranek kojota (2001), Kiler (1997), Psy II: Ostatnia krew (1994).

Na co dzień ojciec dwóch wspaniałych córek.


juryKatarzyna Rewicz – Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zyskała pracując przez pięć lat jako animator czasu wolnego m.in. dla firmy Rainbow Tours. Od 2012 roku pracowała z dziećmi w wieku od 3 m-cy do 5 lat – tworząc dla nich zróżnicowane scenariusze zajęć ogólnorozwojowych, opierających się na zasadach pedagogiki Montessori i warsztatach kreatywności w firmie DUKATOREK. Prowadziła „Warsztaty kreatywności” oraz „Warsztaty efektywnego uczenia się” dla firmy Planet Arte. Ukończyła kursy: „Animator czasu wolnego” – Rainbow Tours S.A., „Animator w turystyce” – Polska Izba Turystyki, kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom organizowany przez Akademię Rainbow Tours.

Jej pasją jest fotografia portretowa. Czas wolny lubi spędzać na rowerowych lub pieszych wycieczkach górskich jak i również czytając dobrą książkę przy szklance kakao.


juryMonika Just – pedagog, dydaktyk, trener twórczości, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ze studentami kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Społecznej Akademii Nauk oraz Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi zgłębia wiedzę z zakresu metodyk przedmiotów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz psychodydaktyki twórczości. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami w ramach treningu stymulującego myślenie twórcze. Z natury optymistka, otwarta na świat nauki i badań naukowych, jest autorką wielu publikacji oraz kilkunastu wystąpień konferencyjnych dotyczących problematyki twórczości i edukacji dzieci i młodzieży.Od 2004 roku członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Realizatorka treningów twórczości oraz warsztatów i szkoleń z zakresu nauczania twórczości.