Upcyclingowy Zawrót Głowy

ogólnopolski konkurs ekologicznej kreatywności

Konkurs foto

Fundacja Kolorowo wraz z Prywatną Szkołą Podstawową Kornelówka zaprasza wszystkich entuzjastów fotografowania do udziału w Ogólpnopolskim Konkursie Fotograficznym OD KROPLI WODY PO OCEAN ŻYCIA.

Konkurs skierowany jest do uczniów z terenu całego kraju w wieku od 15 do 20 roku życia.

Akcja ma charakter edukacyjno – ekologiczny, a środkiem wyrazu jest artystyczne zadanie konkursowe, które polega na uchwyceniu w obiektywie aparatu fotograficznego najcenniejszego daru Ziemi jakim jest woda.

Cele konkursu:

 • propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw,
 • zwrócenie uwagi na piękno organizmów żyjących w wodzie lub jej otoczeniu,
 • zasygnalizowanie aktualnych problemów, z którymi boryka się otaczające nas środowisko i pobudzenie do refleksji nad ich rozwiązaniem,
 • uświadamianie znaczenia wody dla życia na Ziemi,
 • zachęcenie uczniów do oszczędzania wody i dbania o jej jakość oraz rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
 • promocja kultury współczesnej,
 • promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
 • rozwijanie pasji i uzdolnień.

Regulamin konkursu:

 • Termin nadsyłania prac: do 10 maja 2016 r.
 • Prace należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@upcycling.edu.pl

Zasady udziału w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 20 roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. Każde zdjęcie należy przesłać w dwóch wielkościach: 1020 pix dłuższy bok (poglądowa) oraz w pełnej rozdzielczości (do druku). Zdjęcia z dodatkowymi elementami jak ramka, datownik itp. nie będą dopuszczone do konkursu. Przesyłane pliki w formacie JPG należy oznaczyć kolejnymi numerami odpowiadającymi numerom opisu zdjęcia w oświadczeniu (załącznik numer 1).

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia wyłącznie tradycyjną drogą pocztową na adres Organizatora:

Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka
91-744 Łódź, ul. Sucharskiego 3
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny.

Wyboru zwycięskich prac dokona jury w składzie: Prezes Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Członek Związku Polskich Artystów Fotografików – Sławomir Grzanek, Piotr Wypych – leśnik, artysta grafik/artysta fotografik oraz doktor nauk humanistycznych oraz Monika Malinowska-Kabała – artysta plastyk/ grafik, nauczyciel Szkoły Kornelówka.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I– uczniowie w wieku od 15 do 17 roku życia,
 • Kategoria II– uczniowie w wieku od 18 do 20 roku życia.

Decyzja jury jest ostateczna. Nazwiska autorów finałowych prac opublikowane zostaną na stronie internetowej konkursu. Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.Wernisaż prac planowany jest w czerwcu 2016r. (o miejscu wernisażu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową).

Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.upcycing.edu.pl

Konkurs fotograficzny stanowi element dużego wydarzenia ekologiczno-upcyclingowego Upcyclingowy Zawrót Głowy.

Koordynator:

Agnieszka Wojtas, tel.: 505 925 927 lub 42 656 19 06