Upcyclingowy Zawrót Głowy

ogólnopolski konkurs ekologicznej kreatywności

Czy wiesz, że …

Luksusowa ziemianka …

Ziemianak mieszkalana Zdzisława Bolanowskiego to projekt będący ukoronowaniem wieloletnich studiów architektury ekologicznej, technologii energooszczędnych i socjologii życia w symbiozie z naturalnym otoczeniem. Zrealizowany projekt budynku – luksusowej ziemianki – najlepiej spełnia zakładany priorytet funkcjonalności wnętrz i ekologii nad architekturą. Bryła domu została podporządkowana otaczającej przyrodzie. Zarówno kształt domu (choć on wynika z układu wnętrz, będąc ich obudową), jak i jego usytuowanie na działce współgrają z otoczeniem, unikając kontrastu. Dom jest

Continue reading…

Dom pasywny to…

Dom pasywny to energooszczędne budownictwo oraz, a może przede wszystkim styl życia – idealny dla osób, które chcą przebywać w naturalnej i przyjaznej przestrzeni.

Trening kreatywności to …

Trening kreatywności to system ćwiczeń indywidualnych lub grupowych, stosowanych w celu pobudzenia i rozwijania zdolności generowania nowych i wartościowych pomysłów rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych. Myślenie pytajne Myślenie pytajne to wszelkie procesy poznawcze związane z czynnościami dostrzegania, formułowania i reformułowania pytań problemowych, wynikających z zaciekawienia i konstruktywnego niepokoju poznawczego, a wywołanych przez sytuację problemową lub zadanie zawierające trudność o charakterze intelektualnym, emocjonalnym lub praktycznym. zdolność dostrzegania problemów i sytuacji problemowych,

Continue reading…

Kreatywność jest …

Kreatywność jest zdolnością człowieka do tworzenia wytworów nowych i wartościowych – to znaczy cenniejszych pod jakimś względem (estetycznym, praktycznym, naukowym itd.) od tego, co było do tej pory. [..] Człowiek kreatywny wobec tego to ktoś, kto jest zdolny generować pomysły, które czynią nasz świat lepszym, bardziej prawdziwym lub piękniejszym. Kreatywność, to nie tylko wymyślanie lecz wymyślanie nowego i cennego w skali indywidualnej lub powszechnej. Kreatywność jest również dla wielu osób

Continue reading…

  • 1 2